Lees online
  dub.uu.nl
Read this newsletter in English
Werknemers van de Universiteit Utrecht moeten minder vliegen. Daar heeft de universiteit wel wat ideeën voor. Welke? Ga bijvoorbeeld met de trein. Ga voor een compleet overzicht van onze artikelen naar www.dub.uu.nl
OO
Waar iedereen het over heeft
 
Overlast scholieren dwingt binnenstadsbieb tot maatregelen
Ze zijn wel wat gewend in de UB Binnenstad als het gaat om overlast, maar de afgelopen weken maakte een groep scholieren zoveel stennis dat speciale maatregelen noodzakelijk zijn. Lees verder

 
Wat verwachten studenten van een kantine?
video Gaan studenten in de kantine voor luxe producten of een goedkope hap? En welke producten vliegen het restaurant uit?  Lees verder

 
Jurylid Campuscolumnist: 'Een column heeft een geraffineerde opbouw'
Hanneke van Eijken is jurist en dichter. Als lid van de jury die de nieuwe campuscolumnist kiest, hoopt ze blogs aan te treffen die de geest scherpen.  Lees verder

Word jij de nieuwe campuscolumnist?
DUB zoekt Campuscolumnist voor 2020
OO
Er is een alternatief voor vliegen
 
UU: minder met het vliegtuig, vaker met de trein op pad
De universiteit wil het aantal vliegkilometers met de helft terugdringen om de klimaatdoelen te halen. Wetenschappers zouden vaker voor de trein moeten kiezen of kijken of ze op afstand een congres kunnen volgen. De UU investeert in de alternatieven. Lees verder

 
Uitwisselingsstudent reist met trein en boot van Tokyo naar Utrecht
Student Marenthe Middelhoff koos ervoor om na een uitwisseling van vijf maanden niet naar huis te vliegen vanuit Japan, maar om over land huiswaarts te keren. "Ik voelde weerzin toen ik een vliegticket wilde boeken." Lees verder

WIN!
Win kaarten voor The children in Stadsschouwburg Utrecht

Studentenzaken
 
Orca, Triton, Spin en Histos keren terug bij studentensportstichting
De board- en watersportverenigingen sluiten zich na vier jaar weer aan bij studentensportstichting Mesa Cosa. Hierdoor hopen de verenigingen sterker te staan in hun lobby voor meer subsidie. Lees verder
 
Studentenorganisatie doet RIVM-onderzoek naar stress dunnetjes over
Het Interstedelijk Studenten Overleg luidt de noodklok over studentenstress. Het veegde eerder onderzoek bij elkaar en maakt daaruit op dat de geestelijke nood snel moet worden gelenigd. Maar zijn de gepresenteerde cijfers wel betrouwbaar? Lees verder
 
'Psychische problemen onder studenten nemen niet toe'
De ene na de andere organisatie luidt de noodklok over toegenomen studentenstress. Volgens de Tilburgse gezondheidspsycholoog Peter van der Velden is het beeld van de stresstudent onterecht. Lees verder
 
Internationale studenten aan de slag als vrijwilliger
De meeste internationals hebben het al druk genoeg met hun studie, toch gaat een aantal vrijwilligwerk doen in Nederland. De ervaringen die ze opdoen zijn onbetaalbaar.  Lees verder
Cartoon
VroemVroem

Universitaire discussie
 
Wat zou een universiteit moeten zijn?
'Een verslag van de zoektocht naar de hedendaagse universiteit,' zo luidt de ondertitel van het tijdschrift De verbeelding van de academische gemeenschap. Het moet de start van een nieuwe discussie worden. Lees verder

 
UU-bestuur: inspraak huisvestingsplan was wél op orde
De vernieuwde universitaire huisvestingsstrategie is wel degelijk op democratische wijze tot stand gekomen. Van totale geheimhouding was geen sprake. Dat schrijft het CvB in antwoord op een boze brief die enkele faculteitsraden gezamenlijk stuurden. Lees verder
 
U-raad wil Engelstalige stukken en een tolk voor internationale raadsleden
Belangrijke beleidsstukken van de UU moeten tweetalig worden en er moet een tolk komen in de raad. Raadsleden die het instellingscollegegeld betalen, moeten financieel meer worden gecompenseerd dan hun collega's. Lees verder

Diversiteit
 
'Mannen zijn niet getalenteerder dan vrouwen'
Eén op de zes hoogleraren van de Utrechtse Bètafaculteit is vrouw. Zijn er hier in navolging van de TU Eindhoven ook rigoureuze maatregelen nodig? Decaan Isabel Arends: “Er is nog genoeg te doen.” Lees verder

 
Echte diversiteit heeft niets te maken met uiterlijk of afkomst
opinie Job van den Broek en Eva Klaver van de universiteitsraadsfractie De Vrije Student vinden dat het beleid van de UU nu te veel bepaald wordt door diversiteit op basis van huidskleur, afkomst, geloof of geslacht. En dat moet anders. Lees verder

 
Vrouwen blijven verzorgers, mannen blijven managers
Zorg, welzijn en onderwijs; het zijn en blijven de sectoren waar de meeste hoogopgeleide vrouwen te vinden zijn. Maar de jonge vrouwelijke garde kiest ook vaker voor studierichtingen als wiskunde, natuur en techniek, blijkt uit nieuwe cijfers. Lees verder

Onderzoek
 
Oude rot en jonge hond: 'Studenten moeten zelfstandige denkers worden'
‘Oude rot’ Ton Hol zag in ‘jonge hond’ Lukas van den Berge een creatieve en kritische geest. Daarom bood de hoogleraar bij Rechtsgeleerdheid zijn student een promotieplek aan. “Als je het oneens bent met elkaar, kom je verder.” Lees verder

 
De helft van Nederlandse artikelen van vorig jaar in open access te lezen
Een goede ontwikkeling, vindt minister Van Engelshoven, maar er is volgens haar nog veel werk aan de winkel. In 2020 moeten alle artikelen van Nederlandse universiteiten gratis worden aangeboden. Lees verder
 
Onderwijs en impact tellen meer mee
Wie een onderzoekssubsidie wenst, moet meer zijn dan een goed onderzoeker. Lees verder
 
Ruimte voor ieders talent
opinie Er gaat een nieuwe wind waaien in academisch Nederland, zegt Ruud Abma. Naast onderzoek worden ook andere werkzaamheden en kwaliteiten betrokken bij bijvoorbeeld het aanvragen van een beurs. Een sympathiek idee, hoewel er wel wat praktische problemen uit de weg moeten worden geruimd. Lees verder

3Hoog
Dit wil je ook lezen
 
Extra steun voor behoud kantine Androclus
De handtekeningenactie om het restaurant van Diergeneeskunde open te houden, krijgt een vervolg. De faculteitsraad gaat via hun bestuur het College van Bestuur vragen de eetgelegenheid te behouden. Lees verder
 
Utrecht haalt studenten terug uit Hong Kong
Er zitten achttien studenten van de UU in Hong Kong. De UU adviseert ze terug te keren naar Nederland. Extra reiskosten worden vergoed. Lees verder
 
Een brief uit Hong Kong 
opinie Een Chinese oud-student die een paar jaar geleden in Nederland was voor een uitwisseling, vraagt de wereld niet de ogen de sluiten voor de studentenprotesten in Hong Kong  -  Lees verder

 
Verdient een universitair docent meer/minder dan een schooljuf?
Het Hoger Onderwijs Persbureau legde de salarissen van onderwijskrachten op de basisschool naast die van hbo- en universitair docenten.  Lees verder
Lees nog veel meer nieuws op www.dub.uu.nl. Komende week vind je hier onder andere een artikel over het vormen van disputen en een video over de oversteekplaatsen van de trambaan. Zijn ze wel veilig?
DUB is de onafhankelijke nieuws- en opiniesite van de Universiteit Utrecht.
De nieuwsbrief verschijnt iedere tien dagen en bevat een selectie van de artikelen die gepubliceerd zijn op  dub.uu.nl.
030 253 3335
dubredactie@uu.nl
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief