Coronavirus update 29 September Read online
Universiteit Utrecht
English version
Beste studenten en collega’s,
 
Dit is de coronavirus-update van 29 september 2020.
 
Gisteravond kondigde het kabinet extra maatregelen aan in verband met het landelijk snel groeiende aantal coronabesmettingen. De maatregelen zullen voor veel mensen in de samenleving grote impact hebben. Voor onderwijs wordt een uitzondering gemaakt. We zijn daar heel blij mee, omdat de impact van de bestaande regels binnen het onderwijs voor onze studenten en docenten immers al zo groot is. Toch hebben de maatregelen ook gevolgen voor ons. In deze mail lees je wat dit betekent voor de UU.
 
Ingeroosterd onderwijs op locatie gaat door
Hoger onderwijsinstellingen mogen doorgaan met onderwijs op locatie. Op de campus ingeroosterd onderwijs gaat dus door. Het overgrote deel van het onderwijs betreft groepen kleiner dan dertig personen. Af en toe (bijvoorbeeld bij sommige tentamens) is de groepsgrootte groter dan dertig personen. Omdat de overheid voor onderwijsinstellingen een uitzondering maakt met betrekking tot de groepsgrootte en wij alle veiligheidsregels in acht nemen, kunnen deze tentamens doorgaan.
 
Studieplekken blijven beschikbaar
Studieplekken voor studenten in de UB-vestigingen blijven beschikbaar. Om no show te voorkomen (de laatste tijd bleven veel plekken leeg) komen deze na 30 minuten beschikbaar voor reservering als een student niet komt opdagen. Studenten die thuis door omstandigheden niet kunnen studeren, kunnen voorrang krijgen via de eigen studieadviseur. Studieplekken in andere universitaire gebouwen zijn beschikbaar voor studenten die tijd moeten overbruggen tussen colleges en dat niet elders kunnen doen.
 
Locatiegebonden onderzoek gaat door
Ook alle locatiegebonden werkzaamheden, zoals onderzoek in laboratoria, kan doorgaan. Vanzelfsprekend is het cruciaal dat we ook in onze labs alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De werkzaamheden daaromheen zoals de voorbereiding en uitwerking die ook thuis plaats kunnen vinden, moeten zoveel mogelijk vanuit huis worden gedaan.
 
Promoties/oraties/buluitreikingen/trainingen gaan door
Plechtigheden zoals promoties, oraties en buluitreikingen kunnen doorgaan op locatie, met maximaal dertig personen. Ook voor trainingen geldt dat deze met maximaal dertig personen kunnen doorgaan. Uiteraard vinden dit soort bijeenkomsten plaats op basis van vrijwillige deelname en in een veilige setting. Mocht een training ook online kunnen plaatsvinden, dan heeft dat de voorkeur.
 
Als je thuis kunt werken: werk thuis
Het devies was natuurlijk al dat we zoveel mogelijk thuis werken waar dat kan. Wel konden medewerkers deels op kantoor werken en ook overleggen in een anderhalve meter setting. Voor de komende drie weken vragen we iedereen met klem heel kritisch te zijn en alleen naar kantoor te komen als het werk of overleg echt niet online vanuit huis kan plaatsvinden. Hierop geldt een uitzondering voor mensen die door omstandigheden erg lastig thuis kunnen werken. In dat geval blijven er mogelijkheden om in overleg met je leidinggevende een deel van de tijd in de universitaire gebouwen te werken.
 
Bedrijfsuitjes, teambuildingsessies, borrels etc. worden afgelast
Hoe jammer het ook is: (informele) bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn voor het primaire proces worden afgelast. Dit houdt in dat alle bedrijfsuitjes, afscheidsborrels en soortgelijke bijeenkomsten die in de komende drie weken gepland staan worden afgelast.
 
Geen exchange in tweede semester
Los van de maatregelen van het kabinet, hebben we zelf moeten besluiten dat fysieke UU-uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het tweede semester van dit collegejaar niet doorgaan. Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande uitwisselingsstudenten. We nemen dit besluit nu om duidelijkheid te bieden aan studenten: het wel of niet doorgaan van uitwisselingen heeft immers effect op huisvesting (hier of in het buitenland), bijbanen, boeken van vliegtickets, etc.
 
We vinden dit enorm spijtig en begrijpen dat het een grote domper is. Internationale ervaring is belangrijk en we weten natuurlijk hoezeer studenten zich op een verblijf in het buitenland verheugen. De situatie blijft echter zeer onvoorspelbaar en we merken dat de adviezen en kleurcodes voor landen en regio’s frequent en snel veranderen. Dit met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de risico’s die studenten lopen en verzekeringsissues. We kiezen daarom voor veiligheid en duidelijkheid. Kijk voor meer informatie over de achtergronden van ons besluit en mogelijke alternatieven hier.
 
We onderzoeken nog of individuele stages in het buitenland onder specifieke voorwaarden wél doorgang kunnen vinden. Daarover volgt binnen enkele weken een besluit. Diplomastudenten kunnen in februari sowieso van start gaan met hun studie in Utrecht.
 
Ten slotte
We zijn blij dat het onderwijs dat nu op locatie plaatsvindt door kan blijven gaan. We zien hoeveel druk het werken in deze tijd voor docenten o
plevert, online of op locatie. Nu ook nog de online open dagen eraan komen, willen we benadrukken hoezeer we jullie extra inzet waarderen. Onze grote dank daarvoor.
 
De afgelopen twee weken waren er veel berichten over besmettingen in studentenhuizen. Het is mooi om te zien hoe alle studentenorganisaties zich inzetten om goede voorlichting te geven en alle studenten te bereiken. We begrijpen dat het een ontzettend moeilijke situatie is, zeker voor de eerstejaarsstudenten die in een nieuwe stad aan een nieuw hoofdstuk in hun leven beginnen. Ook wij blijven benadrukken dat het ontzettend belangrijk is om je aan de regels te blijven houden.
 
De maatregelen die gisteren zijn aangekondigd betekenen opnieuw een inperking voor velen van ons. Dat is een domper voor ons allemaal. Doordat we minder op kantoor kunnen werken, maar ook door minder ruimte voor ontmoetingen in de privésfeer. We zagen dat de verruiming van mogelijkheden de afgelopen tijd velen van ons goed deed. Toch vragen we jullie om voluit mee te werken. Voor anderen en voor jezelf. De uitzonderingen die voor het hoger onderwijs zijn gemaakt willen we heel graag behouden. Door samen de maatregelen na te leven, hopen wij zo snel mogelijk weer terug te keren naar een situatie waarin meer fysiek onderwijs en ontmoeting mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Annetje Ottow, Vicevoorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...