Coronavirus update 4 November Read online
Universiteit Utrecht
English version
Beste collega's,
 
Dit is de coronavirus-update van 4 november 2020.
 

Het kabinet heeft gisteren besloten om voor de komende twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. In deze mail lees je wat de consequenties zijn voor de UU en voor jou. Die zijn beperkt want (hoger) onderwijs blijft vooralsnog uitgezonderd.
 
Universiteitsbibliotheken blijven open, studieplekken blijven beschikbaar
Publiek toegankelijke locaties worden vanaf vanavond 22.00 uur gesloten. Dit geldt onder andere voor openbare bibliotheken. De twee vestigingen van onze universiteitsbibliotheek zijn geen publiek toegankelijke locaties en belangrijk voor onderwijs en onderzoek. Daarom blijven deze open. Studieplekken in de bibliotheken blijven op reservering beschikbaar voor studenten. Ook studieplekken in andere UU-gebouwen blijven beschikbaar voor studenten die tussen colleges of tentamens tijd moeten overbruggen.
 
Botanische Tuinen dicht, Parnassos grotendeels online
De Botanische Tuinen Utrecht en Tuincafé Botanica gaan vanaf morgen dicht. De groepslessen van Parnassos worden van donderdag 5 tot en met woensdag 18 november online gegeven. De privélessen gaan wel door op locatie.
 
Blijf je aan de regels houden
Eerder genomen maatregelen zoals zo veel mogelijk thuis werken, en alleen reizen als het strikt noodzakelijk is, blijven onverminderd van kracht. Vanaf vanavond geldt daarbovenop dat je buiten maximaal in een groep van twee personen mag zijn. Wij zien dat studenten en medewerkers zich in onze gebouwen goed aan de maatregelen houden. Ook zien we hele mooie initiatieven van studentenorganisaties om op te roepen tot verantwoordelijk gedrag van onze studenten in de privésfeer. Dank daarvoor!

Kerstperiode 
Iedereen heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt onder lastige omstandigheden. De werkdruk van veel collega’s was al onderwerp van onze zorg, de coronacrisis deed daar nog eens een flinke schep bovenop. Nu de maand november is begonnen, nadert ook de kerstperiode. Een periode van (relatieve) rust, mede doordat de universiteit van oudsher tussen kerst en oud en nieuw dicht is en we vrij zijn. We zouden die periode van rust nog iets willen verlengen. Daarom stellen we voor om de week van 4 januari zoveel mogelijk vrij te plannen van afspraken en indien mogelijk verlof op te nemen. We realiseren ons dat dit niet voor iedereen haalbaar is, bijvoorbeeld omdat er een deadline is waar je niet onderuit kan of omdat je toch naar je lab moet. Maar voor iedereen kan het helpen als we afspreken dat we in de week van 4 januari niet of zo min mogelijk mailen en geen vergaderingen plannen. We willen deze periode gaan benutten als proef om van te leren en komen erop terug hoe we deze vergadervrije periode willen inbedden in andere afspraken om werkdruk te verminderen.

Ten slotte
Het kabinet heeft aangekondigd dat verdere stappen in regio’s met veel besmettingen (waaronder Utrecht) niet worden uitgesloten als het aantal besmettingen niet daalt. In dat geval zal het voortgezet en hoger onderwijs weer geheel online moeten worden voortgezet. Laten we er met elkaar alles aan doen om dat te voorkomen.
 
Volgende week ontvang je een mail waarin we meer informatie zullen geven over wat je kunt verwachten op de langere termijn. Denk daarbij aan informatie over onderwijs in blok 3 en 4 (semester 2).
 
Voor nu: blijf gezond, houd vol en zorg goed voor elkaar.

Met vriendelijke groeten,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...