Coronavirus update 18 September Read online
Universiteit Utrecht
English version
Beste studenten en collega’s,
 
Vanavond gaf premier Rutte een ingelaste persconferentie. Het aantal besmettingen neemt weer toe in Nederland – vooral ook onder jonge mensen in studentensteden. Dat is erg zorgwekkend. Het brengt de gezondheid van (kwetsbare) mensen in gevaar. Bovendien zijn we blij dat we weer deels onderwijs op de campus kunnen geven. We willen voorkomen dat we terug moeten naar volledig online onderwijs.
 
Appèl op studenten
We begrijpen ontzettend goed dat sommige studenten in een lastig parket zitten, omdat ze bijvoorbeeld in een vol studentenhuis wonen. En ook dat het zeer frustrerend is dat dit niet de studententijd is, zoals je je die had voorgesteld. Maar we vragen jullie met klem: houd je aan de maatregelen van het kabinet. Het belang is ook door medestudenten die zelf met de gevolgen van COVID-19 te maken hebben gehad al treffend verwoord in een aantal video’s. Ook hebben studenten tips gegeven die je helpen om je aan de maatregelen te houden.
 
Wanneer mag je naar de universiteit?
Vandaag hebben we een coronacheck gelanceerd, naar het voorbeeld van de Universiteit Leiden. De check bestaat uit vijf stappen. Doe voordat je naar de universiteit gaat altijd de check en bepaal of je naar de campus kunt komen of thuis moet blijven.
 
Houd afstand
Op de universiteit houden we de anderhalve meter afstand in acht. Vermijd drukte. Doe bij de tram-/bushalte alvast een mondkapje op als het druk is. Volg de aanwijzingen op borden en stickers en van het personeel.
 
Hoe gaan we om met besmettingen?
Helaas is de kans groot dat ondanks alle maatregelen toch studenten en medewerkers besmet raken. We merken dat het onrust geeft als docenten of studenten horen dat een (mede)student positief getest is. Dat roept vragen op. Daarom leggen we hier uit wat we doen in het geval van een besmetting.
 
Evenementen
Vandaag kondigde het kabinet ook aan dat de maximale groepsgrootte voor evenementen teruggaat van 100 naar 50 personen. Wij passen ons protocol hier uiteraard op aan.
 
Tenslotte
Vanochtend heeft de burgemeester van Utrecht gesproken met de koepels van studenten- en studieverenigingen, en vertegenwoordigers van de HU en UU. Ook de voorzitter van het College van Bestuur van de HU en onze rector Henk Kummeling hebben eerder deze week gesprekken gevoerd met bestuurders van de studentenorganisaties en koepels en zullen dit blijven doen. In Delft loopt al een campagne op initiatief van studenten en voor studenten. De Utrechtse koepels hebben aangegeven dat zij een dergelijke campagne ook in Utrecht willen gaan doen. Dat is mooi! De gemeente, HU en UU gaan hen hierbij helpen.

Want we moeten dit samen doen. We hebben als universitaire gemeenschap een speciale plek en verantwoordelijkheid. Als je iemand ziet die zich niet aan de richtlijnen houdt, spreek diegene dan hierop aan. Doe dat ook als een huisgenoot klachten heeft en toch naar college wil gaan. We doen een beroep op al onze medewerkers en studenten om hun verantwoordelijkheid te nemen om onze universiteit veilig en gezond te houden, en te helpen het coronavirus in te dammen.

Met vriendelijke groeten,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Annetje Ottow, Vicevoorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...