Coronavirus update 4 February Read online
Universiteit Utrecht
English version
Beste collega's,
 
Dit is de coronavirus-update van 4 februari 2021.

Dinsdagavond meldde het kabinet in de persconferentie dat de meeste maatregelen, dus ook die gelden voor het hoger onderwijs worden verlengd tot 2 maart in verband met de opmars van de Britse variant van het coronavirus. Voor onze universiteit zijn er op dit moment geen veranderingen aan de orde.
 
Vergader- en e-mailluwe weken
Er is massaal gereageerd op de enquête over de vergaderluwe week. Maar liefst 1.422 collega’s vulden de enquête in. Dank daarvoor. Uit de enquête blijkt dat de vergaderluwe week over de gehele linie erg goed beviel. Na een bijzonder hectisch jaar droeg deze week, waarin we zonder vergaderingen en overvolle e-mail inboxen konden opstarten, bij aan een gevoel van meer rust. Lees meer over de resultaten op intranet.
 
We hebben jullie input en ideeën ter harte genomen en hebben besloten tot twee nieuwe e-mail- en vergaderluwe weken dit voorjaar. De timing hebben we afgestemd met de faculteiten en diensten. Het gaat om:
  1. de week van 22 tot en met 26 februari (voorjaarsvakantie in de regio’s Midden en Noord)
  2. de week van 19 tot en met 23 april (laatste week van blok 3)
In deze weken geldt het uitdrukkelijke verzoek om geen vergaderingen en bijeenkomsten te plannen en collega’s zo min mogelijk (cc’s van) e-mails te sturen. Die weken geven ruimte aan wat jou helpt om op een prettige manier je werk te doen. Dat kan betekenen dat je deze week benut om je in relatieve rust te focussen op een taak of project. Of dat je een week vrij neemt en tijd besteedt aan jezelf of je gezin zonder dat je mailbox volstroomt.
 
We realiseren ons dat het niet bij iedereen past om juist die week helemaal vergader- en e-mailluw te werken. Er zijn ongetwijfeld collega’s die juist in deze week te maken hebben met deadlines en werkzaamheden waarmee niet te schuiven valt. We vragen daarom jullie begrip voor collega’s die wel met een (vergader)verzoek komen. Tegelijk vragen we aan iedereen om heel kritisch te kijken of het mogelijk is anderen te ontzien. Het geeft lucht, en die kunnen velen van ons erg goed gebruiken om het vol te houden.
 
Onderwijsresultaten zijn goed
Ook wij maken ons zorgen over de mentale gezondheid van studenten. De signalen daarover bereiken ons ook en die nemen we heel serieus. We houden actief contact met studenten die vertraging oplopen en bieden alle studenten hulp en ondersteuning aan, bijvoorbeeld op het gebied van studiekeuze, studeervaardigheden en een luisterend oor. Eerstejaars- en ouderejaarsstudenten ontvingen hierover vorige week een e-mail. 
 
Uit recente cijfers blijkt dat onze studenten gemiddeld gezien voldoende studiepunten halen. In het eerste blok van dit studiejaar haalden studenten gemiddeld 13 studiepunten, tegen 11 studiepunten in de eerste periode in vorig studiejaar. Ook blijkt uit de voorlopige cijfers dat er in de periode tot 1 februari minder eerstejaarsstudenten met hun studie gestopt zijn dan in de jaren ervoor. Dat zijn signalen dat alle inspanningen in deze moeilijke tijden ook effect hebben. Dat is een groot compliment waard aan de studenten én aan de docenten en studiebegeleiders.
 
Tot slot
Het kabinet heeft besloten om de basisscholen en kinderopvang vanaf volgende week weer te openen. Wij hopen van harte dat dit een positieve bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. We hopen ook dat dit de druk verlicht voor collega’s die op dit moment thuisonderwijs geven. En dat het een voorbode zal blijken te zijn voor meer ruimte voor andere (onderwijs)sectoren.

Met vriendelijke groeten,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus

Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...