Update coronavirus: Closure of buildings - no promotions Lees online
Universiteit Utrecht
English version
Beste studenten en collega's,

Allereerst willen we onze grote waardering uitspreken. De manier waarop docenten en collega's in de ondersteuning werken om onderwijs op afstand te gaan geven, is fenomenaal. We realiseren ons dat er vaak ook in de thuissituatie heel veel geregeld en georganiseerd moet worden. De bereidheid om alles op alles te zetten om studievertraging voor studenten te voorkomen is een groot compliment waard!

Studenten op hun beurt houden zich aan de richtlijnen om bij te dragen aan indamming van het coronavirus. Dat geldt ook voor collega's die thuis werken, tenzij hun werk niet vanuit huis kan én van vitaal belang is, zoals het verzorgen van dieren, het laten draaien van IT-systemen of het beveiligen van onze gebouwen. Die laatste groep collega's, waaronder ook een grote groep van het Facilitair Service Center, willen we van harte bedanken voor hun inzet.

De ontwikkelingen blijven elkaar snel opvolgen. In deze mail lees je de consequenties hiervan voor onze universiteit.

Sluiting groot deel van UU-gebouwen
Eerder hebben we gemeld dat we gebouwen openhouden voor noodzakelijke (onderzoeks)werkzaamheden. Het blijkt in de huidige omstandigheden onmogelijk, ook in verband met veiligheid van werken, en inefficiënt dit voor alle gebouwen te laten gelden. Om ervoor te zorgen dat we bedrijfshulpverlening, beveiliging, schoonmaak en andere facilitaire zaken goed kunnen blijven uitvoeren, sluiten we een groot aantal panden van donderdag 19 maart tot minimaal maandag 6 april. Een aantal gebouwen blijft open in verband met dierverzorging en/of essentiële lab- of andere werkzaamheden die doorgang moeten vinden.

Bekijk de gebouwen die sluiten en de gebouwen waar alleen mensen met autorisatie (XS-pas) tussen 8.30 en 16.30 uur naar binnen kunnen voor noodzakelijke werkzaamheden. Deze maatregel is nodig om de veiligheid van medewerkers in deze panden te kunnen blijven garanderen. De Pandhof en het Academiegebouw zijn inmiddels gesloten.

Zoals je zult begrijpen heeft de sluiting van de gebouwen gevolgen voor de facilitaire dienstverlening. We hebben besloten om deze te beperken. Lees meer op internet.

Haal je spullen op
Ben je medewerker en heb je nog spullen liggen in een gebouw dat gaat sluiten en die je nodig hebt, bijvoorbeeld om thuis je werk te kunnen doen? Haal deze dan op woensdag 18 maart op. Houd hierbij vanzelfsprekend de sociale afstand van 1,5 meter in acht. Vanaf donderdag 19 maart kunnen spullen alleen worden opgehaald in overleg met je leidinggevende en FSC security.

Onderzoeken en experimenten afgeschaald
Onderzoeken en experimenten die op dit moment lopen op een van de locaties van de UU, en niet onderbroken kunnen worden of die gerelateerd zijn aan het coronavirus, kunnen op locatie voortgezet worden na toestemming van de decaan.

Voor overige onderzoeken en experimenten geldt, indien je je onderzoek vanuit huis kunt voortzetten, dan vragen we je hier thuis verder aan te werken. Ben je van plan te starten met nieuw onderzoek/experiment op een van de locaties van de UU, dan is dit in ieder geval tot 6 april niet mogelijk, ook niet in de gebouwen die open zijn.

Promoties afgelast
Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten om vanaf 17 maart tot en met 5 april 2020 alle promoties af te gelasten en ze dus ook niet met een beperkt publiek door te laten gaan. Promovendi zijn hierover geïnformeerd. Wij beseffen dat de impact voor de direct betrokkenen groot is. In zeer uitzonderlijke, acute gevallen wordt op verzoek van de promovendus onderzocht of het praktisch mogelijk is de promotie volledig online en op afstand te doen.

Stages en coschappen
Alle (wetenschappelijke) stages in gebouwen van de UU tot in ieder geval 6 april. Verder is besloten om alle coschappen van de faculteit Geneeskunde te stoppen, met ingang van vandaag en in ieder geval tot 20 april 2020. We kunnen op dit moment niet aangeven of de stages of coschappen daarna hervat kunnen worden en wat de gevolgen hiervan zijn. Deze informatie volgt zodra daar meer over bekend is.

Studievertraging en verblijfsvergunningen
Bij studenten zijn er veel vragen over hoe we de komende tijd zullen omgaan met bijvoorbeeld het BSA en eventuele studievertraging. De VSNU werkt aan een landelijke regeling die erop gericht is dat studenten zo weinig mogelijk benadeeld worden door de huidige corona-maatregelen. Bij internationale studenten leven er ook vragen en zorgen rond verblijfsvergunningen in verband met het behalen van studiepunten. Voor deze en andere zaken rondom de mogelijke studievertraging wordt op landelijk niveau gewerkt aan een oplossing. We verwachten je hierover uiterlijk volgende week nadere informatie te kunnen geven.

Buitenlandse studenten
Zoals al eerder aangegeven raden we Nederlandse studenten in het buitenland aan om naar Nederland te komen. Natuurlijk is het afhankelijk van de situatie ter plekke of dit mogelijk is en of het beter is een uitzondering te maken. Hoe te handelen hangt voor buitenlandse studenten die aan de UU studeren hangt af van de individuele situatie. Wij begrijpen dat het voor studenten die liefst terug zouden willen keren en dat niet kunnen, een hele vervelende situatie is en proberen ondersteuning te bieden.

Volg de laatste ontwikkelingen op uu.nl
We doen er alles aan om jullie zo goed mogelijk te informeren. Op de UU-website vind je steeds de laatste stand van zaken. Als je hier niet het antwoord vindt op je vragen kun je die stellen aan
  • ICT-gerelateerde vragen: Maak makkelijk en snel een melding in de Self–Service Portal of kijk op uu.nl/ict-servicedesk voor alle contact gegevens.
  • HR-gerelateerde vragen: graag per mail aan de HR Servicedesk: HRServicedesk@uu.nl.
  • Studiegerelateerde vragen: neem contact op met je docent (over een specifiek vak). Heb je een vraag die je docent niet kan beantwoorden neem dan per mail contact op met je studieadviseur.
  • Voor andere vragen: coronavirus@uu.nl.
Wees alert en werk veilig
Veel mensen werken nu thuis en er worden deze weken bijzonder veel digitale middelen ingezet. Het betekent ook dat er meer mensen privé-apparatuur gebruiken. We vragen je om veilig te werken: installeer de laatste updates voor je apparaat en gebruik een up-to-date virusscanner. Er wordt misbruikt gemaakt van de crisis rondom Covid-19 om meer phishingmails te versturen. Wees hier extra alert op. Ontvang je een verdachte email, open deze niet maar stuur de mail door: cert-uu@uu.nl. Meer informatie over veilig werken vind je op https://www.uu.nl/informatiebeveiliging.

Onderwijs na 20 april
Ondanks dat het voor veel docenten en studenten nog wennen is, zien we dat jullie steeds meer je weg vinden in het geven en krijgen van online onderwijs en toetsing. Zoals gezegd doen jullie daarin fantastisch werk. We hopen dan ook dat we mogen blijven rekenen op jullie inzet hierbij. Niet in de laatste plaats omdat we er rekening mee moeten gaan houden dat ook na 20 april, in blok 4, het onderwijs en de tentaminering online moeten gaan plaats vinden en onderwijs op locatie nog niet mogelijk zal zijn. We houden jullie op de hoogte.

Tenslotte, pas goed op jezelf en op elkaar.

Het College van Bestuur,

Anton Pijpers - Voorzitter
Annetje Ottow - Vicevoorzitter
Henk Kummeling - Rector Magnificus
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...