Universiteit Utrecht
 

Studentennieuwsbrief Universiteitsraad

 
Opname hoorcolleges

Wil jij ook je hoorcolleges online terug kunnen kijken? De studentgeleding van de universiteitsraad in elk geval wel!

De Universiteitsraad is sinds collegejaar ‘15/’16 bezig met het universiteitsbreed opnemen van hoorcolleges. Dan zijn de hoorcolleges altijd beschikbaar voor elke student en kan je deze overal en op ieder tijdstip kan terugkijken voor bijvoorbeeld het leren van een tentamen. Dit gebeurt op sommige plekken al, maar nog niet op grote schaal.

Jaydee Zandgrond en Maurid Darwish van de Universiteitsraad ’16/’17 spreekt met het Facilitair Service Centrum (FSC), dat gaat over de inrichting en uitrusting van collegezalen. Het FSC heeft een onderzoek laten doen naar mogelijkheden om alle colleges op te nemen. Uit het rapport van dit onderzoek blijkt dat meerdere aanbieders dit voor de UU zouden kunnen doen. Op het moment wordt onderzocht welke van de oplossingen het beste bij de organisatie past. De Universiteitsraad hoopt nog voor het nieuwe collegejaar de mogelijkheid om ieder hoorcollege op te nemen te realiseren.
 
Medezeggenschap on Tour: Denk mee over de NSE!

Wil jij weten wat medestudenten ’s nachts wakker houdt? Wat jouw medestudenten het beste aan hun opleiding vinden? En wil jij graag samen met de rector van de Universiteit Utrecht meedenken over op de meest opmerkelijke resultaten de NSE? Kom 12 juni naar Medezeggenschap on Tour: Denk mee over de NSE. Aanmelden is gratis!

De jaarlijks terugkerende Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin alle hbo- en wo-studenten worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. De Utrechtse student beoordeelt de studie gemiddeld met een 4,06. Op 12 Juni nodigt de Universiteitsraad studenten en medewerkers uit om aan de hand van de uitslag van de NSE te kijken hoe we studeren in Utrecht nog beter kunnen maken. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen aan het panel bestaande uit: Bert van der Zwaan (Rector Magnificus), Esther Stiekema (beleidsdirecteur Onderwijs & Onderzoek) en Jarmo Berkhout (LSVb). De volgende zaken komen aan bod: de betrouwbaarheid en validiteit van de NSE, de impact de NSE en de verwerking van de resultaten in e opleiding.

Praat mee, denk mee en vergeet je vooral niet aan te melden. Tot 12 juni!

Programma:
19.00-19.15: Inloop
19.15-19.45: Voorwoord over betrouwbaarheid NSE 
19.45-20.40: Paneldiscussie
20.40-21.00: Best practices: Hoe ga je om met de NSE?
vanaf 21:00: Borrel

Medezeggenschap on Tour: Denk mee met de NSE!
12 juni, 19:00-21:00
Academiegebouw Universiteit Utrecht
Toegang is gratis, aanmelden is verplicht!
Meld je aan!       »
Recordopkomst verkiezingen Universiteitsraad
Het kan je haast niet zijn ontgaan, de verkiezingen voor de medezeggenschap. Drie dagen lang stond de universiteit in het teken van de verkiezingen voor de Universiteitsraad en faculteitsraden. De deelnemende studentenpartijen vroegen zo veel mogelijk mensen om te stemmen. En met resultaat. Met 26.3% is het opkomstpercentage van dit jaar een record!

Kitkats, appels, roze koeken en flesjes water waren in overvloed op de locaties waar studentenpartijen Lijst VUUR, Partij voor de Utrechtse Student en De Vrije Student campagne voerden 8 tot en met 10 mei. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat vertelden deze partijen studenten over het belang van de medezeggenschap en de verkiezingen en over de idealen van hun eigen partij.

Dit jaar brachten bijna 8.000 studenten hun stem uit. Lijst VUUR behaalde zeven zetels en PvdUS vijf. Nieuwkomer De Vrije Student heeft geen zetel behaald. De studentleden van de Universiteitsraad 2017-2018 zijn:

Lijst VUUR
Gwenny Jongebloed (Sociale Wetenschappen)
Sonja de Wit (Diergeneeskunde)
Sven Rouschop (Geesteswetenschappen)
Joost Gadellaa (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)
Jonathan Steinebach (Geesteswetenschappen)
Robin Wisse (Geesteswetenschappen)
Emma Carpay (Geesteswetenschappen

PvdUS
Franka Baartmans (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)
Nicky Cornelissen (Bètawetenschappen)
Guus van Marwijk (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)
Juliëtte Smits (Geesteswetenschappen)
Derek de Jonge van Zwijnsbergen (Bètawetenschappen / Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)
Bekijk de volledige uitslag       »
 
Gratis koffie van de U-raad

Op 19, 20 en 21 juni is alweer de laatste tentamenperiode van het jaar en dus ook de laatste koffie-actie! Je kunt dan in de ochtend in de Universiteitsbibliotheken een gratis bakje koffie halen!

Afgelopen koffieactie stond in het thema van succesvol studeren. We vroegen studenten hoe zij studeerden. Hoe en waar studeer je, hoeveel tijd besteed je aan je studie, wat doe je ernaast? Naast de nodige cafeïne is een goede studieplanning ontzettend belangrijk om succesvol te kunnen studeren. Zeker in tentamenperiodes is het een grote uitdaging om realistische doelen voor jezelf te stellen. Vandaar dat de U-raad dit keer onder de koffiedrinkers twee luxe planners heeft verloot. De winnaars hebben we via Facebook gefeliciteerd.

Hopelijk zien we je op 19, 20 en 21 juni!
Like onze Facebook voor updates      »
 
InclUUsion Uncovered - Experiences of displaced students

Benieuwd welke uitdagingen, dromen en verhalen studenten uit landen als Syrië, Afghanistan en Burundi hebben? De studenten van het project InclUUsion hebben  met hulp van de Universiteitsraad een conferentie opgezet om deze zaken voor de UU-studenten en medewerkers toe te lichten.

De studenten willen hun verhaal vertellen en het stigma van vluchtelingen, dat de media heeft neergezet, tegenaan. Met behulp van filmpjes, Q&A's en presentaties laten zij zien dat ieder verhaal uniek is en dat er veel meer achter zit dan de media laat zien. De conferentie heeft als doel om de inclusie van deze studenten in de UU gemeenschap te bevorderen. Wacht daarom niet langer en meld je aan voor de conferentie, zodat jij de vluchtelingenproblematiek vanaf een ander perspectief kunt zien.

“InclUUsion Uncovered - Experiences of displaced students”
30 juni, 13:00-18:00
Ruppertgebouw (De Uithof).
Toegang is gratis, aanmelden is verplicht.
Meld je aan!       »
 
Eerlijke kans voor
UU-studenten


Voor afgestudeerde UU-studenten is het moeilijker om binnen te komen op een buitenlandse universiteit dan studenten uit andere landen. Op de UU beoordelen docenten vaak strenger en ze geven minder snel hoge cijfers dan op andere universiteiten. Op deze manier scoren UU-studenten dus lager, terwijl ze niet per se minder goed zijn. Door cijfers op een andere manier te vergelijken hebben UU-studenten een eerlijkere kans.

Voor Utrechtse studenten die in het buitenland willen studeren is het GPA van groot belang, bij buitenlandse universiteiten wordt vrijwel altijd gekeken naar het GPA van de student. Door de utrechtse cijfercultuur heeft de utrechtse student met het huidige systeem dus een nadeel ten opzichte van buitenlandse studenten.

Het GPA is een internationaal gebruikelijke scoringsmethode voor studenten. Het GPA loopt van 1 tot en met 4, in Utrecht krijg je met een cijfer 8 of hoger het hoogste GPA, een 4.0. Er zijn twee redenen waarom dit nadelig is voor de Utrechtse student. Ten eerste, gebruiken andere landen een andere becijferingsmethode die niet één-op-één te vertalen is naar onze methode. Een Amerikaanse student heeft bijvoorbeeld maar een 7,3 nodig om een GPA van 4.0 te behalen, terwijl utrechtse studenten hiervoor dus een 8.0 nodig hebben. De tweede reden is dat de cijfercultuur per landen verschillend is. Het is bij ons zeer ongebruikelijk dat iemand een 10 haalt, terwijl een A+ in Amerika regelmatig voorkomt.

Daarom heeft de Universiteitsraad afgelopen vergadering besloten om het voor UU-studenten nadelige GPA te vervangen door grading tables. De grading table is een objectief overzicht van de cijfercultuur aan de UU. Het weergeeft namelijk hoe vaak elk cijfer gemiddeld gegeven wordt. Hierdoor kun je duidelijk zien hoe jij hebt gescoord ten opzichte van je medestudenten. In de praktijk werkt het als volgt. Als je je aanmeldt voor een studie aan een buitenlandse universiteit, wordt de grading table meegestuurd met je cijfer. Die universiteit kan dan zien hoe je gescoord hebt ten opzichte van andere studenten aan de UU en kan zelf omrekenen hoe de jij gescoord zou hebben binnen hun systeem. Zo kan de universiteit cijfers van utrechtse studenten beter beoordelen en heeft de Utrechtse student een objectievere kans om aangenomen te worden voor de studie van zijn of haar keuze.
Lees meer       »
 
Versterking medezeggenschap

De Universiteit Utrecht vindt inspraak van studenten heel belangrijk, maar medezeggenschappers op de UU worden niet altijd even goed ondersteund. De Universiteitsraad wil de positie van studenten die meepraten over het beleid versterken.

De medezeggenschapsorganen vertegenwoordigen de studenten aan de UU. De Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies hebben hiervoor wettelijk vastgelegde rechten om invloed uit te oefenen op het beleid van de universiteit. Zo moet de Universiteitsraad instemmen met het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en de begroting, anders kan het bestuur de plannen niet uitvoeren.

Medezeggenschappers hebben wel een aantal zaken nodig om hun werk goed te kunnen doen. Voldoende ambtelijke en financiële ondersteuning, voldoende budget voor scholing, genoeg tijd en tijdig aangeleverde informatie zijn hier voorbeelden van. Helaas blijkt dat hier lang niet altijd sprake van is.

Dat is voor de Universiteitsraad reden om het bestuur van de universiteit te vragen om de ondersteuning, budgettering en informatievoorziening beter te regelen. Het College van Bestuur reageerde positief en zal de voorstellen met de faculteiten bespreken. Daarnaast heeft de universiteitsraad gevraagd om instemmingsrecht op de selectiecriteria- en procedures van opleidingen die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Hiermee wil de raad studenten en medewerkers meer eigenaar maken van hun eigen opleiding. Het CvB wil een gezamenlijke pilot opzetten om te kijken of de effecten van instemmingsrecht op selectiecriteria- en procedures positief zijn.
Agenda
12 mei            Medezeggenschap on Tour: Praat mee over de NSE!  
19-21 juni      Gratis-koffie-moment in de bibliotheken
30 juni            Conferentie: InclUUsion Uncovered
 
Contact
studentenuraad@uu.nl