Lees online
  dub.uu.nl
Read this newsletter in English
Is er racisme op de Universiteit Utrecht? En hoe moet je racisme definiëren? Deze discussie woedt door in deze nieuwsbrief. Verder een oproep om mee te doen aan een DUB-enquête over hoe het thuiswerken en het online onderwijs is bevallen. Voor een compleet overzicht van alle artikelen op de site van DUB ga je naar www.dub.uu.nl
OO
Waar iedereen het over heeft
 
Doe mee aan de enquête: Hoe bevalt thuiswerken en online onderwijs?
Na drie maanden thuiswerken, worden de coronamaatregelen langzaam versoepeld. DUB wil graag weten hoe de afgelopen periode voor medewerkers en studenten is verlopen. Vul daarom onze enquête in. Lees verder

 
Worden Utrechtse studenten achtergesteld door de strenge herkansingsregels?
Dat je bij een herkansing maximaal een zes kunt halen, is veel studenten al jaren een doorn in het oog. Na klachten van studenten in de Universiteitsraad heeft het bestuur van de UU beloofd te onderzoeken of de Utrechtse studenten slechter af zijn dan elders. Lees verder

 
Appen tijdens je tentamen: ook nu frauderen studenten
Doordat studenten thuis tentamens maken, neemt het aantal fraudegevallen toe. In Utrecht lijkt dat mee te vallen. Twee faculteiten meldden een lichte stijging van fraude. Lees verder

 
Pragmatisch gezellig: Hoe hou je de sfeer erin op de thuiswerkvloer?
Een vrijmibo via Zoom is makkelijk te regelen. Sommige medewerkers spelen online Mariokart met elkaar. Maar hoe vervang je een kort gesprek bij de koffieautomaat?  Lees verder


Studenten
 
Jeroen van der Lely verkiest studie  boven profvoetbal
Na zijn tijd bij FC Twente probeerde hij het voetbalplezier terug te vinden in Denemarken. Helaas kwam het niet terug. Uiteindelijk koos hij voor een studie literatuurwetenschap aan de UU. Lees verder

 
Studenten kapen werkplekken in nieuwe stadsbibliotheek en snakken naar UB
Omdat de UB nog dicht is voor de meeste studenten, werken veel studenten in de nieuwe stadsbieb op de Neude. 's Ochtends staat er soms een rij tot de Oudegracht. Reguliere bezoekers klagen. Lees verder

 
Studenten in actie tegen huurstijging omdat woongenot is gedaald
De studenten in wooncomplex de Ravel zien hun huur stijgen, maar de service holt achteruit. Ook wordt er slecht gecommuniceerd met ontevreden huurders. Student en huurder Tim Vos schreef daarom een open brief aan verhuurder Socius. Lees verder

 
Buitenlandplannen van studenten en scholieren op losse schroeven
Een derde van de Nederlandse studenten en scholieren die komend collegejaar naar het buitenland wilden, stelt zijn plannen uit. Eén op de zeven ziet er helemaal vanaf omdat studievertraging dreigt. Lees verder

3Hoog

Onderwijs
 
Meer anoniem toetsen, maar geen verplichting
Anoniem toetsen is eerlijker, vinden de studenten in de U-raad. Onbewuste vooroordelen bij docenten worden weggenomen. Het bestuur is positief, maar alle toetsen anoniem afnemen, gaat de UU te ver. Lees verder

 
‘Herinvoering van de basisbeurs betekent niet dat je bezuinigt op onderwijs’
Hun bestuursjaar verliep anders dan ze hadden verwacht. Door corona kwam alles onder een vergrootglas te liggen, zeggen voorzitters Alex Tess Rutten van de LSVb en Kees Gillesse van het ISO in een afscheidsinterview. Lees verder

 
VVD heeft bezwaar tegen uitkeren basisbeursmiljoenen zonder goedkeuring
Vanwege de coronacrisis wil minister Van Engelshoven alle instellingen volgend jaar hun deel van de ‘basisbeursmiljoenen’ geven, ook als ze nog geen goede plannen hebben ingediend. De VVD is er fel op tegen. Lees verder

 
Docenten branden op in de crisis
Online college geven kost docenten meer tijd en moeite. Volgens driekwart van de leden van de Algemene Onderwijsbond is de werkdruk tijdens de crisis gestegen. Lees verder

 
Leren doen we niet in een prikkelarme omgeving
Blog Nu Nederlanders weer kunnen genieten van een terrasje en een bioscoop-of theaterbezoek weten ze pas echt watze hebben gemist. Dat ontdekte ook docent-onderzoeker Marij Swinkels na een avondje uit. Lees verder

 
Minister wil “warme overdracht” voor doorstromers naar master
Minister Van Engelshoven wil dat instellingen straks extra hun best gaan doen om studenten die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen goed te begeleiden. Ook ziet ze een belangrijke rol weggelegd voor de medezeggenschap. Lees verder

 
Een boekenkast voor (en na) het werk
Blog Het valt Hanneke Jansen op dat veel Geesteswetenschappers niet alleen een goed gevulde boekenkast op het werk hebben, maar ook thuis. Wanneer worden al deze boeken gelezen?, vraagt ze zich af. Lees verder


Diversiteitskwesties
 
Genderquotum uitgelegd: 'het is hoognodig voor de UU'
Vanuit verschillende hoeken werden er vraagtekens geplaatst bij een verplicht genderquotum voor aanstellingen aan de UU. Ashley van Driel en Lieke Schrijvers reageren op de kritiek die hun nota kreeg. Lees verder

 
Wanneer is een artikel racistisch?
Redactioneel Na de publicatie van twee artikelen. kreeg DUB te horen dat deze verhalen racistisch zouden zijn. Hoofdredacteur Ries Agterberg legt uit waarom deze verhalen op de site zijn verschenen. Lees verder

 
'Ik laat me geen racisme aanpraten'
Opinie De uitspraken die studenten en medewerkers doen over racisme op de universiteit in een artikel op DUB, maken de kloof tussen wit en zwart alleen maar groter. Dat zegt Job van den Broek, masterstudent Politieke geschiedenis en raadslid voor De Vrije Student in de Universiteitsraad. Lees verder

 
Discrimineren doen we allemaal
Baaierd Columnist Baaierd heeft collega's zien worstelen om bij die inclusieve universitaire gemeenschap te mogen horen. Laten we de onderlinge verschillen nu eens echt waarderen. Lees verder

Cartoon
Arme jongens

Onderzoek
 
‘Dieren kunnen een coronareservoir worden’
Arjan Stegeman is hoogleraar Gezondheidszorg van Landbouwhuisdieren aan de Universiteit Utrecht. Hij zit met Jaap van Dissel in het Outbreak Management Team Zoönosen dat de overheid adviseert over de relatie mens-dier-corona. Op hun advies zijn onlangs 570.000 nertsen geruimd. Lees verder

 
Minister komt met oplossing voor postdoc  in het nauw
Wetenschappers met een tijdelijke aanstelling komen door corona in de problemen omdat ze wettelijk geen nieuw contract kunnen krijgen. De minister wil de wet voor deze groep versoepelen. Lees verder

 
'Europese klimaatonderzoekers Copernicus zouden aanwinst UU zijn'
De komst van het instituut is volgens decaan Geowetenschappen Wilco Hazeleger niet alleen goed voor het duurzaamheidsprofiel van de UU, maar ook fantastisch voor het onderwijs. Lees verder

 
Netwerken in tijden van corona
Opinie Charisma Hehakaya, promovenda van divisie Beeld en Oncologie van het UMC Utrecht, ziet dat jonge onderzoekers juist in deze tijd veel behoefte hebben aan contacten. En die kunnen ook virtueel plaatsvinden. Sterker nog, het virtueel communiceren kan groepscommunicatie zelfs transparanter maken. Lees verder

 
Universiteit Utrecht stapt in kenniscentrum water, voedsel en energie in Zeeland
Samen met drie andere onderwijsinstellingen wil de Universiteit Utrecht het Delta Kenniscentrum oprichten in Vlissingen. Dit centrum krijgt als opdracht: ‘Leven en werken in de Delta: klimaatadaptatie door natuurlijke oplossingen’. De UU juicht de oprichting toe, zegt rector Henk Kummeling. Lees verder

Prijsvraag
Hoe verhoudt wonen in Londen in 2019 zich tot de lockdown waar we in het begin van dit jaar inzaten? UU-student Helen de Graaff probeert daarop een antwoord te vinden in haar boek. Mail je naam, telefoonnummer en adres (zodat we het boek kunnen opsturen) voor 29 juni naar dubprijsvraag@uu.nl om kans te maken op een exemplaar!

Kort corona nieuws
 
‘Studenten mogen straks weer in de spits reizen’
Na de zomer worden de collegetijden verruimd. Studenten hoeven daardoor niet alleen maar tussen 11.00 uur en 15.00 uur te reizen. Lees verder

 
Geen lagere cijfers UU-studenten bij coronatentamens
De cijfers van blok drie liggen dit jaar iets hoger dan in het vorige collegejaar. Daarnaast is ook het aantal zware voldoendes gedaald. Lees verder

 
Nieuwe coronaregels: iets leukere introweek voor eerstejaars
De ‘anderhalve meter’ blijft, maar het ziet er toch iets feestelijker uit voor de introductietijd. Utrecht houdt vooralsnog vast aan een digitale UIT, maar kleinschalige fysieke ontmoetingen zijn waarschijnlijk mogelijk. Lees verder


Ander nieuws
 
Financiële meevaller UU voor 2021, maar wel met winstwaarschuwing
De UU krijgt in 2021 meer geld van het Rijk en heeft daardoor 35 miljoen meer te besteden. Goed nieuws ware het niet dat nog onbekend is wat de financiële gevolgen van de coronamaatregelen zijn. Lees verder

 
Enquête FNV en LSVb: studenten willen 'schuldenvrij' studeren
In hun strijd tegen het leenstelsel peilden vakbonden FNV en LSVb de mening van studenten: zijn ze ervoor of ertegen? De uitkomst hebben ze aan Tweede Kamerleden gepresenteerd. Lees verder

 
Drukte Heidelberglaan onderschat; tram te langzaam
De Uithoflijn doet er langer over dan vooraf gepland. De bottleneck is de Heidelberglaan aangezien de verkeersdrukte daar erg groot is. Lees verder

 
NWO maakt winnaars Spinoza- en Stevinpremies bekend
Bij de uitreiking van de 'Nederlandse Nobelprijzen' is. er voor het eerst sinds 2016 geen Utrechtse winnaar. De winnaars krijgen ieder in totaal 2,5 miljoen euro aan prijzengeld. Lees verder

 
Politie zegt sorry voor onrechtmatig betreden van studentenflat
De politie ging de studentenflat in Amstelveen binnen met een sleutel voor noodgevallen. Vanuit de flat was er geklaagd over geluidsoverlast. Lees verder

Lees meer artikelen op dub.uu.nl. Deze week kun je onder meer een portret lezen van vertrekkend hoogleraar Liesbeth Woertman en een verhaal over een student die haar vader verloor.
DUB is de onafhankelijke nieuws- en opiniesite van de Universiteit Utrecht.
De nieuwsbrief verschijnt iedere tien dagen en bevat een selectie van de artikelen die gepubliceerd zijn op  dub.uu.nl.
030 253 3335
dubredactie@uu.nl
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief
...