Aanmelden voor het Ioniserende Stralen Practicum seizoen 2020/2021 Lees online
Universiteit Utrecht
Nieuwsbrief
Ioniserende Stralen Practicum (ISP)
Welkom

Het is een rare periode. Waar wij normaal in deze periode nog dagelijks scholen bezoeken staan de schoolbezoeken nu stil.
Wij zelf trouwens niet. We hebben genoeg te doen. Zo kijken wij naar manieren om na de zomer weer op pad te kunnen. Wordt er gewerkt aan een docenten en leerlingen website en heeft jullie netwerk ons gehoplen een nieuwe collega te vinden.

In deze nieuwsbrief, aandacht voor het ISP tijdens Corona, het vertrek van Lukman Sofie en Ad Mooldijk, natuurlijk de Stralende Week bij Nucleair Nederland en niet te vergeten  aanmelden voor het komend schooljaar.

Wij hopen dat het bij jullie allemaal goed gaat in deze rare tijden en jullie volgend schooljaar weer gewoon te zien.

ISP in Coronatijd
 

Door de maatregelen rondom het Coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten om alle bezoeken voor het huidige schooljaar te annuleren.  
Van de scholen die we niet hebben kunnen bezoeken heeft een aantal gevraagd of ze komend jaar twee keer kunnen inschrijven. Ook een mogelijk 1,5 meter practicum met de daarbij geldende maatregelen zal om extra capaciteit vragen. Het gaat ons echter niet lukken om voor alle scholen twee of meer dagen te reserveren. We moeten daarom kijken naar andere mogelijkheden om zoveel mogelijk leerlingen het ISP te kunnen laten uitvoeren. Te denken valt aan kortere practicumsessies of minder experimenten per sessie maar ook aan het scheiden van experimenteren en verwerken. Daarnaast hebben wij mede door de vraag naar extra schoolbezoeken, besloten om de pilot van vorig jaar, met de vervroegde inschrijving, te verlengen. Op deze manier kunnen we, afhankelijk van de maatregelen die tegen die tijd gelden, al vanaf half september weer (beperkt) schoolbezoeken afleggen.

Op dit moment zijn wij hard bezig om richtlijnen op te zetten zodat wij op scholen toch practicum kunnen komen doen. Houd er hierbij rekening mee dat wij geen grote groepen kunnen bedienen, zeker niet zolang leerlingen ook op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven.
Wij zullen in de nieuwsbrief van september terugkomen op de richtlijnen en natuurlijk komen deze ook op onze website.
Docenten en leerlingen websites
Al enige tijd staat alle informatie voor zowel docenten als leerlingen op www.stralenpracticum.nl. Dit zorgt ervoor dat de website heel veel informatie bevat en soms nog wel eens onoverzichtelijk was.
Hierom hebben wij besloten om van stralenpracticum.nl een leerlingsite te maken. En www.stralenpracticum.nl in te richten voor alleen leerlingen. De informatie die meer gericht is op docenten hebben we nu verzameld in een aparte site voor docenten:
docenten site
Aanmelden seizoen 2020/2021

We gaan weer van start met de planning. Via de link hieronder kunt u zich aanmelden voor het seizoen 2020-2021. Om deze vervroegde inschrijving een succes te maken hebben wij een aantal aandachtspunten opgesteld. Deze vindt u op de pagina aanmelding pagina's.

Mocht u naar aanleiding van de huidige RIVM richtlijnen vermoeden dat er meer dan 1 dag nodig is voor het ISP geeft u dit dan aan bij de aanmelding.

aanmeLdeN vaste practicum op de UIthof  AANMELDEN MobieL Practicum op school
 
Vertrek medewerkers

Na twee jaar het Ioniserende stralenpracticum te hebben ondersteund zal Lukman ons verlaten. Lukman staat bij veel scholen bekend als een vrolijk en enthousiaste medewerker die docenten graag zagen komen. We wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan!

Sinds 2014 is Ad de coordinator van het Ioniserende Stralen Practicum. Daarbij was hij het vertrouwde gezicht van de docenten en de bijna 2000 leerlingen die jaarlijks naar het ISP in het Minneart kwamen. Ad dacht graag mee met alle vormen van lesmateriaal zoals de verschillende soorten werkbladen, toelichtingskaarten maar ook de website(s),

Voor ons was Ad een coordinator bij wie we altijd binnen konden stappen. Gelukkig verlaat Ad het ISP niet, hij blijft betrokken via de ISP adviescommissie.

Ad bedankt en geniet van je pensioen!

De taken van Ad worden overgenomen door Wouter van Joolingen en Rob van Rijn

De Stralende Week van Nucleair Nederland
Oftewel ISP op een nucleaire locatie (incl. rondleiding)
 

Helaas kon dit schooljaar de Stralende Week vanwege de Coronamaatregelen geen doorgang vinden. Voor komend jaar staat hij gelukkig weer ingepland. Om leerlingen te laten zien wat er in Nederland gebeurt op stralingsgebied, biedt Nucleair Nederland i.s.m. het ISP de mogelijkheid om op meerdere locaties het stralenpracticum te doen. Natuurlijk zal een bijzondere rondleiding op de locatie zelf niet ontbreken!

Het is in de week van 12 t/m 16 april 2021 voor scholen weer mogelijk om het practicum + rondleiding te doen bij diverse locaties o.a. COVRA (Nieuwdorp/Zeeland, max 50 personen) en het RID (Delft, max 40 personen).

Voor docenten is er dit jaar weer de mogelijkheid om de kernenergiecentrale in Zeeland te bezoeken.

Bij de COVRA is het ook buiten de Stralende Week mogelijk om een bezoek aan de COVRA te combineren met het stralenpracticum. Mail ons voor de mogelijkheden.

Lees MEer
Belangrijk!
De komende nieuwsbrieven worden verstuurd vanuit een nieuw systeem. Via de links onderaan deze email kunt u zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrieven. Wilt u ook uw collega's attenderen op deze nieuwsbrief? Op die manier is de kans kleiner dat u de uitnodiging voor het ISP mist.
 
Over deze nieuwsbrief
Dit is een nieuwsbrief van het Ioniserende Stralen Practicum van de Universiteit Utrecht. U kunt zich aanmelden of afmelden via de links hieronder. Attendeer ook uw collega's op deze nieuwsbrief.
Aanmelden
Afmelden
Contact
030 253 1178
science.isp@uu.nl
www.stralenpracticum.nl

Privacyverklaring
...