Lees online
Universiteit Utrecht
For English, please scroll down

Beste medewerkers en studenten,

Graag informeren we je over de laatste adviezen met betrekking tot het coronavirus. De Universiteit Utrecht volgt de richtlijnen RIVM/GGD en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Advies voor studenten en medewerkers uit Noord-Brabant
De Universiteit Utrecht vraagt alle studenten en medewerkers uit Noord-Brabant met klem om het laatste advies van het RIVM op te volgen om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven.
 • Ben je medewerker van de UU? Meld je dan ook ziek bij je leidinggevende.
 • Ben je student en heb je een aanwezigheidsverplichting bij een onderwijsactiviteit of tentamen? Neem dan telefonisch contact op met het studiepunt van je faculteit.
 • Heb je geen klachten, dan kun je gewoon komen werken.
Advies voor studenten en medewerkers voor Noord-Italië
Na het aangepaste reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Italië adviseert de Universiteit Utrecht alle medewerkers en studenten met klem het volgende:
 1. Ben je in een gebied dat door het ministerie als rood is aangemerkt, reis dan zo spoedig mogelijk naar huis.
 2. Heb je een reis gepland naar een rood gebied, vertrek dan niet.
 3. Verwacht je gasten uit een rood gebied, verzoek hen dan om het bezoek te annuleren. Vraag hen om de werkzaamheden digitaal te doen of om de werkzaamheden te verplaatsen naar een later tijdstip.
Vragen en informatie
De meest actuele informatie met betrekking tot de UU vind je op onze website. Daar vind je ook alle relevante informatie van het RIVM en de GGD. Bijvoorbeeld over wat je kunt doen als je zelf klachten hebt en wat je kunt doen aan preventie. Vind je geen antwoord op je vraag, mail dan naar coronavirus@uu.nl.

Updates
We vragen je om de UU webpagina over corona de komende tijd goed te volgen voor alle updates.

Namens het College van Bestuur,

Anton Pijpers
Voorzitter
Dear students and colleagues,

We would like to inform you about the latest advice regarding the coronavirus. Utrecht University follows the RIVM/GGD guidelines and the travel advice of the Ministry of Foreign Affairs.

Advice for students and staff from Noord-Brabant
Utrecht University urges all students and staff from Noord-Brabant to follow the latest RIVM advice to stay at home if you have a cold, cough or fever.
 • Are you an employee of the UU? Call in sick with your manager.
 • Are you a student, and do you have an obligation to attend an educational activity or exam? Please contact your study advisor or your faculty's student desk by phone.
 • If you don't have any health complaints, you can just come to work.
Advice for students and staff for Northern Italy
After the updated travel advice of the Ministry of Foreign Affairs (in Dutch)
For Italy, Utrecht University strongly advises all employees and students as follows:
 1. If you are in an area marked red by the ministry, travel home as soon as possible.
 2. If you have planned a trip to a red area, do not leave.
 3. If you are expecting guests from a red area, ask them to cancel the visit. Ask them to do the work digitally or to move the work to a later date.
Questions and information
The most up-to-date information concerning Utrecht University can be found on the UU webpage, including all relevant information from the RIVM and GGD. If you can't find an answer to your question, please mail to coronavirus@uu.nl.

Updates
We ask you to follow the UU webpage on corona closely for all updates in the near future.

On behalf of the Executive Board,
 
Anton Pijpers
President
 
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...