Employees living in Noord-Brabant: work from home if possible | Take your laptop home |
Measures for entire country Italy
Lees online
Universiteit Utrecht
For English, please scroll down

Beste studenten en medewerkers,

Graag informeren we je over de laatste adviezen met betrekking tot het coronavirus. In algemene zin volgt de Universiteit Utrecht, net als andere Nederlandse universiteiten, het advies van RIVM.

Advies voor studenten en medewerkers uit Noord-Brabant
Het kabinet heeft op 9 maart inwoners van de provincie Noord-Brabant opgeroepen om tot en met maandag 16 maart thuis te werken als het werk dat toelaat. Het onderwijs wordt voortgezet. De UU volgt deze nieuwe richtlijnen.
 • Ben je medewerker en woon je in Noord-Brabant? Blijf dan thuiswerken als het werk dat toelaat. Raadpleeg je leidinggevende om je situatie te bespreken.
 • Ben je student en woon je in Noord-Brabant? Dan adviseren we je om (mits je niet ziek bent) het onderwijs te blijven volgen. Wij hechten waarde aan de continuïteit van ons onderwijs. Zo zullen colleges, werkgroepen etc. worden voortgezet. Als een docent, woonachtig in Noord-Brabant, ziek is, dan wordt het onderwijs geannuleerd.
 • Uiteraard blijft voor studenten en medewerkers uit Noord-Brabant van kracht om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. Medewerkers melden zich ziek bij hun leidinggevende. Ben je student en heb je een aanwezigheidsverplichting bij een onderwijsactiviteit of tentamen? Blijf dan thuis en neem contact op met het studiepunt van je faculteit.
Advies voor alle medewerkers: laptop mee naar huis
Gezien de snel veranderde omstandigheden adviseren we uit voorzorg alle medewerkers om aan het eind van de werkdag hun UU-laptop indien zij daarover beschikken mee naar huis te nemen.

Advies voor studenten en medewerkers voor Italië
Naar aanleiding van de reisbeperkingen en de vergaande maatregelen die op 9 maart voor heel Italië zijn afgekondigd, adviseert de Universiteit Utrecht alle studenten en medewerkers met klem het volgende:
 1. Ben je in Italië, reis dan zo spoedig mogelijk naar huis.
 2. Heb je een reis gepland naar Italië, vertrek dan niet.
 3. Verwacht je gasten uit Italië, verzoek hen dan om het bezoek te annuleren. Vraag hen om de werkzaamheden digitaal te doen of om de werkzaamheden te verplaatsen naar een later tijdstip.
Vragen en informatie
De meest actuele informatie met betrekking tot de UU vind je op onze website. Daar vind je ook alle relevante informatie van het RIVM en de GGD. Bijvoorbeeld over wat je kunt doen als je zelf klachten hebt en wat je kunt doen aan preventie. Vind je geen antwoord op je vraag, mail dan naar coronavirus@uu.nl.

Updates
We vragen je om de UU webpagina over corona de komende tijd goed te volgen voor alle updates.

Namens het College van Bestuur,

Anton Pijpers
Voorzitter
Dear students and colleagues,

We would like to inform you about the latest advice regarding the coronavirus. In general, Utrecht University, like other Dutch universities, follows the advice of RIVM.

Advice for students and staff from Noord-Brabant
On the 9th of March, the Cabinet instructed people living in the province of Noord-Brabant to work from home until Monday 16 March, if the nature of the job permits it. However, all educational activities will continue. UU follows these new guidelines.
 • Are you an employee of UU and do you live in Noord-Brabant? We ask you to work from home if that is possible. Consult your manager to discuss your situation.
 • Are you a student and do you live in Noord-Brabant? Then we advise you (provided you are not ill) to continue your education. We value the continuity of our education. Lectures and tutorials etc. will not be cancelled. If a teacher living in Noord-Brabant is ill, education will be cancelled.
 • Evidently, the advice still applies that if you are a student or employee from Noord-Brabant and you suffer from a cold, cough or fever, you are asked to stay at home. If you are an employee of UU, call in sick with your manager. Are you a student, and do you have an obligation to attend an educational activity or exam? Please contact your faculty's student desk.
Advice for all employees: take your laptop home with you
Considering the rapidly changing circumstances, we ask all employees to take their UU laptops home with them at the end of the working day if they have one, as a precautionary measure.

Advice for students and staff for Italy
In response to the extended nationwide precautionary measures and travel restrictions for the entire country of Italy taken on 9 March, Utrecht University strongly advises all students and employees as follows:
 1. Are you in Italy, travel home as soon as possible.
 2. If you have planned a trip to Italy, do not leave.
 3. If you are expecting guests from Italy, ask them to cancel the visit. Ask them to do the work digitally or to move the work to a later date.
Questions and information
The most up-to-date information concerning Utrecht University can be found on the UU webpage, including all relevant information from the RIVM and GGD. If you can't find an answer to your question, please mail to coronavirus@uu.nl.

Updates
We ask you to follow the UU webpage on corona closely for all updates in the near future.

On behalf of the Executive Board,
 
Anton Pijpers
President
 
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...