Coronavirus update 19 March Lees online
Universiteit Utrecht
English version
Beste studenten en collega's,

Gisteren was het een jaar geleden dat onze stad getroffen werd door een vreselijke aanslag op het 24 oktoberplein. We hebben er in gedachten bij stil gestaan. De herdenking was afgeblazen. Het was opnieuw stil op straat; nu vanwege de coronacrisis. Ook op de campus op het Science Park, in de binnenstad en op de Kromhoutkazerne was en is het stil. Veruit de meeste universitaire gebouwen zijn dicht.

Het is bijzonder dat desalniettemin veel onderzoek, onderwijs en ander werk vanuit thuis doorloopt. Dat is te danken aan jullie inzet. We zijn samen ontzettend veel aan het leren en we realiseren ons dat jullie hierbij tegen allerlei problemen en vraagstukken aan lopen. Helaas kunnen we niet alle vragen die er leven direct beantwoorden. In deze update geven we aan waar we nu staan. Zoals jullie weten wordt de informatie op uu.nl constant geactualiseerd.

Studenten en medewerkers in het buitenland
Allereerst een mededeling voor studenten en medewerkers in het buitenland. We hebben met velen van jullie inmiddels contact en proberen ondersteuning te bieden. Het kan zijn dat we iemand niet in het vizier hebben. Dus: Zit je in het buitenland, heb je hulp nodig en ben je nog niet in contact: mail alsjeblieft naar coronavirus@uu.nl.

Voor buitenlandse studenten in Nederland geldt: De adviezen die we eerder gaven zijn onverkort van kracht. Daarnaast is er een Facebook-pagina gelanceerd voor onderling contact.

Onderwijs
Er is behoefte aan duidelijkheid omtrent blok 4: Kan dan weer fysiek onderwijs worden gegeven of niet? Wij gaven in de update op 17 maart al aan dat we er gezien de ontwikkelingen serieus rekening mee moeten houden dat ook in blok 4 geen fysiek onderwijs (op de campus) gegeven kan worden. We vragen docenten er nu al over na te denken op welke wijze onderwijs en toetsing in blok 4 op afstand vormgegeven kan worden. We wachten het landelijk overleg hierover af voordat wij hierover besluiten. Wij verwachten uiterlijk in de week van 6 april uitsluitsel te kunnen geven over hoe blok 4 vormgegeven wordt, hopelijk al eerder.

Hierbij willen we benadrukken, dat niet van docenten gevraagd wordt compleet nieuwe (digitale) cursussen op te zetten. En dat werk dat uitstel duldt, echt uitgesteld mag worden. Het doel is studievertraging voor studenten zoveel mogelijk te voorkomen, maak hierbij alsjeblieft pragmatisch gebruik van de digitale mogelijkheden die er al zijn. We gaan komende weken de ondersteuning en uitwisseling van ervaringen verder faciliteren. Informatie die nu al beschikbaar is staat hier. Zo verzorgt docentencommunity TAUU elke dag een interactieve Q&A sessie, waaraan docenten kunnen deelnemen.

Onderzoek
Op dit moment geldt dat de UU-gebouwen in elk geval tot 6 april dicht zijn, behalve voor cruciale functies en lab-werk dat niet opgeschort kan worden omdat er dan teveel resultaten verloren gaan. Promoties gaan niet door, tenzij de promovendus aangeeft dat er urgente redenen zijn om de promotie online te doen. De eerste online promotie zit in de pijplijn. Net als bij onderwijs moeten we er rekening mee houden dat de maatregelen na 6 april nog een tijd lang van kracht zullen blijven. Meer informatie volgt.

BSA
Het Bindend Studie Advies (BSA) en inschrijfdata voor bachelor- en masteropleidingen zijn vandaag onderwerp van gesprek tussen universiteiten en OCW. Als er vanavond besluiten over genomen worden, krijgen jullie hierover morgen bericht, en wordt dit ook op de website geplaatst.

Thuis werken
We realiseren ons dat de abrupte overgang naar (volledig) thuis werken heel veel van medewerkers en ook van studenten vraagt. Graag wijzen we jullie op de adviezen en tips die wij hebben verzameld op de website.

Dienstregeling OV aangepast
Voor mensen in vitale functies, bij het UMCU en voor studenten die wonen in het Utrecht Science Park is relevant dat de dienstregeling van het openbaar vervoer wordt aangepast. Zo zal onder andere tram 22 niet meer rijden vanaf vrijdag 20 maart. Meer informatie vind je op de website van U-OV.

Volg de adviezen van RIVM
De wijze waarop studenten zich opstellen in deze moeilijke omstandigheden is hartverwarmend. Van studenten die hulp bieden aan ouderen, tot studenten geneeskunde die geen coschappen kunnen lopen maar zich melden voor vrijwilligerswerk in de zorg. Ook is de indruk dat studenten goed gehoor geven aan de oproep om niet te gaan stappen en sociale afstand in acht te nemen. We begrijpen dat dit lastig is, zeker als het wat langer gaat duren. Maar toch brengen we het belang nogmaals onder de aandacht.

#UUgotthis
Tot slot. Marij Swinkels, onze docent van het jaar van 2019, heeft de hashtag UUgotthis gemunt. Die drukt uit hoe we aan de slag zijn. We begrijpen de noodzaak om als kennisinstelling maximaal bij te dragen in deze tijd van crisis. Dat doen we door volop door te gaan met onderzoek dat relevant is voor bestrijding van het virus, door met pijn in het hart promoties uit te stellen, door kennis te delen met instituten wereldwijd, door het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te geven, noem maar op. Dat er ook dingen misgaan, dat niet alles lukt, en mensen soms even door de bomen het bos niet meer zien, is logisch. Laten we goed voor elkaar zorgen. #UUgotthis!

Heel veel dank en een hartelijke groet aan jullie allen,

Het College van Bestuur,

Anton Pijpers - Voorzitter
Annetje Ottow - Vicevoorzitter
Henk Kummeling - Rector Magnificus
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...