Coronamaatregelen, een nieuwe medewerker, bezoek een nucleaire installatie Lees online
Universiteit Utrecht
Nieuwsbrief
Ioniserende Stralen Practicum (ISP)
Welkom

Maanden lang konden we geen stralenpracticum aanbieden. De maatregelen rondom Corona lieten dat simpelweg niet toe. Maar gelukkig zijn we weer op pad. 

In de tussenliggende periode hebben wij niet stil gezeten. Zo hebben wij sinds 1 september een leuke nieuwe collega, Laura van Leeuwen.
Verder zijn we bezig geweest met ontwikkeling van het ISP. Zo bestaat er nu een (concept) inhaalopdracht voor leerlingen die het practicum hebben gemist en ook de andere werkbladen hebben een update gekregen.

In deze nieuwsbrief: 
  • Even voorstellen, een nieuwe medewerker
  • Het stralenpracticum tijdens Covid-19
  • De stralende week van Nucleair Nederland
  • Een nieuwe docentensite
  • Onderzoek naar motivatie
Nieuwe medewerker
 
Intussen heeft een aantal scholen al kennis met haar gemaakt. Maar voor wie haar nog niet kent stelt ze zich even voor:

Mijn naam is Laura van Leeuwen, ik ben 24 jaar, woon in Delft, en ben op 1 september begonnen bij het ISP.
Ik ben op 27 augustus afgestudeerd van de HBO Bachelor Technische Natuurkunde van De Haagse Hogeschool.
Mijn interesses lagen vanaf de middelbare school al bij natuurkunde, en specifiek bij ioniserende straling. Tijdens mijn opleiding werd duidelijk dat ik graag ‘iets met straling’ wilde doen. Zo ging mijn afstudeerscriptie over de effecten van ioniserende straling op de groei en voortplanting van waterkers, voor het Food for Mars and Moon project van de Universiteit Wageningen.Maar door het volgen van de minor ‘Ingenieur en docent’, en mijn werk als codeklasdocent bij Lyceo, kwam ik er achter dat het onderwijs mij ook trok. Practicumleider bij het ISP leek mij dus de beste mogelijkheid om straling en onderwijs te combineren. Daarnaast vind ik het belangrijk om een voorbeeldfunctie aan te nemen voor jonge vrouwen, en te laten zien dat technische beroepen niet alleen voor mannen zijn. 
Het Ioniserende Stralenpracticum tijdens Covid-19 
 
Het was ook voor ons even schrikken. Het ene moment waren we nog op verschillende scholen bezig met het practicum en het volgende moment zaten we allemaal thuis.

Intussen is dat voorbij en heeft alweer een tiental scholen ons kunnen ontvangen. Natuurlijk is het even wennen, we moeten met elkaar goed (blijven) nadenken over bepaalde voorzorg-aspecten met betrekking tot corona.
Het is fijn om te zien dat we leerlingen het practicum weer kunnen aanbieden. En wij merken ook dat de leerlingen het fijn vinden dat het practicum weer gedaan kan worden.

Om dit alles mogelijk te maken hebben wij een protocol opgesteld en daarnaast een aantal afspraken geformuleerd (zie link hieronder).

Zijn er vragen? Bespreek dan deze met de bezoekende practicumdocent of mail naar science.isp@uu.nl

Aanmelden voor het practicum voor eind april / mei / juni 2021 kan trouwens ook nog.
Corona Protocol ISP
  
De stralende week van Nucleair Nederland
Oftewel ISP op een nucleaire locatie (incl. rondleiding)
 

Door de Coronamaatregelen kon deze week vorig jaar helaas niet doorgaan. Dit jaar hopen we dat het allemaal wel lukt.

Om leerlingen te laten zien wat er in Nederland gebeurt op stralingsgebied, biedt Nucleair Nederland i.s.m. het ISP de mogelijkheid om op meerdere, bijzondere,  locaties het stralenpracticum te doen. Natuurlijk zal een bijzondere rondleiding op de locatie zelf niet ontbreken!

In de week van 12 t/m 13 april 2021 is het voor scholen mogelijk om het practicum + rondleiding te doen bij diverse locaties o.a. COVRA (Nieuwdorp/Zeeland, max 50 personen) en het RID (Delft, max 40 personen).

Docenten op bezoek bij de kernenergiecentrale
Er is ook weer een docentendag op dinsdag 13 april 2021 bij de kernenergiecentrale in Borssele waarbij we een rondleiding krijgen door de kernenergiecentrale.

Natuurlijk kunnen deze rondleidingen alleen doorgaan als dit bij de organisaties intern geen problemen oplevert en de dan geldende Corona maatregelen dit toestaan.

Aanmelden
Nieuwe website voor docenten
 

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de informatie voor docenten en de informatie voor leerlingen hebben we besloten om voor docenten een nieuwe website te lanceren.

Op docenten.stralenpracticum.nl vindt u alle informatie voor het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren en nakijken van de experimenten.

Tevens vindt u er andere informatie zoals handige roulatieschema's voor zowel de open variant als de gesloten variant. De eerder uitgevoerde onderzoeken van onze masterstudenten. U vindt hier ook informatie over onze overige dienstverlening zoals het afvoeren van radioactieve stoffen of juist het behouden hiervan.

Mocht u nog onderwerpen missen dan horen wij dat natuurlijk graag.

Docenten site 
Onderzoek naar motivatie
 

Leerlingen kiezen op middelbare scholen voor een betaprofiel maar dat betekent nog niet dat ze gemotiveerd zijn om daarna een sciencevak te gaan studeren. Er wordt onderzoek gedaan naar een manier hoe deze motivatie verbeterd kan worden. Hierbij gaat het specifiek om het verbeteren van de intrinsieke motivatie van leerlingen. Binnen deze onderzoeken wordt ook gekeken naar het effect van inquiry based learning (IBL), ook wel onderzoekend leren genoemd, met goede ondersteuning van scaffolding. 
 
Binnen het Ioniserende stralen practicum (ISP) is IBL met scaffolding geïntroduceerd. Dit gebeurt door de gesloten practica ook in een open variant aan te bieden. Bij de gesloten variant worden de leerlingen aan de hand genomen bij het meten en wordt er stapsgewijs door het practicum heen gelopen. De leerlingen die de open variant doen krijgen dezelfde testopstelling. Het grote verschil is echter dat de leerlingen zelf een onderzoeksvraag, werkplan en meetplan moeten opstellen. 
 
De verwachting is dat de motivatie van leerlingen verbetert doordat ze meer autonomie over hun leerproces hebben door de open practica. Uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat deze aanpak op zichzelf niet voldoende blijkt te zijn. De grotere autonomie wordt gewaardeerd maar het alles zelf bedenken vermindert het gevoel van competentie. Door ook scaffolding op een goede manier te verwerken in dit practicum, nemen we aan  dat het competentiegevoel van de leerlingen niet daalt. Hiermee wordt voldaan aan twee van de drie voorwaarden voor intrinsieke motivatie van de leerlingen (Ryan & Deci, 2000). Kwalitatief onderzoek laat veelbelovende resultaten zien dat de intrinsieke motivatie van leerlingen inderdaad verbetert door deze aanpassingen in het ISP. In dit onderzoek wordt dit kwantitatief onderzocht.
Wij zoeken nog scholen die mee willen werken aan dit onderzoek, mocht u er voor open staan om (een aantal) leerlingen één experiment volgens de IBL methode te laten uitvoeren dan kunt u contact op nemen met a.j.postma@students.uu.nl

(Ryan R & Deci E (2000) intrinsic and extrinsic motivations - classis definitions and new directions_cont ed psych_25_54-67)

Email Arjen  
Belangrijk!
Bij de vorige nieuwsbrief kregen we van bijna 10% van de e-mailadressen een foutmelding. Meestal betekent dit dat de contactpersoon niet meer op de school werkt of een andere functie heeft.

Zorg ervoor dat u onze uitnodiging blijft ontvangen ook bij het wisselen van het contactpersoon. Voeg daarom een sectie emailadres of meerdere collega's toe aan de mailinglijst van onze nieuwsbrief.
Aanmelden ISP Nieuwsbrief
 
Over deze nieuwsbrief
Dit is een nieuwsbrief van het Ioniserende Stralen Practicum van de Universiteit Utrecht. U kunt zich aanmelden of afmelden via de links hieronder. Attendeer ook uw collega's op deze nieuwsbrief.
Aanmelden
Afmelden
Contact
030 253 1178
science.isp@uu.nl
www.stralenpracticum.nl

Privacyverklaring
...