Coronavirus update 9 March Read online
Universiteit Utrecht
English version
Beste studenten en medewerkers,
 
Dit is de coronavirus-update van 9 maart 2021.
 
Het kabinet heeft besloten nog geen versoepelingen toe te staan voor het hoger onderwijs vanwege de nog steeds zorgelijke coronacijfers. Alle huidige maatregelen voor het hoger onderwijs worden verlengd tot en met dinsdag 30 maart. Dit lag in de lijn der verwachting. Toch is het een tegenvaller voor ons allemaal. De overheid erkent het belang van versoepelingen, zeker ook voor studenten. Er is aangekondigd dat het hoger onderwijs hoge prioriteit heeft als er wél versoepeld kan worden. Daar bereiden we ons dus ook op voor. We zijn hoopvol en kijkend reikhalzend uit naar het moment dat we meer activiteit op onze campussen kunnen toestaan.
 
Perspectief
We hebben een commissie onder leiding van epidemioloog Prof. dr. Hans Heesterbeek gevraagd om na te denken over waarschijnlijke scenario’s bij een toenemend aantal gevaccineerden in combinatie met een daling van de coronacijfers en hoe we ons hierop moeten voorbereiden. We zijn ons ervan bewust dat het scenario’s blijven op basis van momenteel beschikbare data en inzichten; ontwikkelingen rondom de vaccinatiegraad en bijvoorbeeld besmettingsrisico’s door nieuwe, onvoorziene mutaties van het coronavirus, kunnen eraan bijdragen dat we moeten bijstellen. We moeten echter ook plannen. Op basis hiervan gaan we op dit moment uit van:

Blok 3
  • Onderwijs in het lopende blok ronden we af zoals nu is ingezet. Practica vinden plaats op de campus, de rest van het onderwijs is online.
  • Er zijn bijna honderd extra studieplekken gerealiseerd op Janskerkhof 2/3a en in samenspraak met de faculteit Geesteswetenschappen komen per maandag 15 maart vijftig extra studieplekken beschikbaar op de Drift 23. Het totaal komt uit op ongeveer achthonderd. We kijken of we nog meer studieplekken kunnen realiseren.
  • Zodra de overheid aankondigt dat in april weer meer mag, zetten we vol in op het faciliteren van ontmoeting. De plannen zijn voorbereid in samenwerking met studenten en de draaiboeken liggen klaar. Denk hierbij aan: pilots met samenwerkingsplekken in niet-geroosterde onderwijsruimtes; grote onderwijszalen inzetten als studieplekken onder beheer van studieverenigingen; kleinschalige ontmoetingen van studieverenigingen in onderwijszalen, de Botanische Tuinen en het Academiegebouw mogelijk maken; bestuurskamers van studentenorganisaties (ook Pnyx) openstellen; en tutoraat op de campus. Nadere berichtgeving hierover volgt.
Promoties
Zodra het mag, worden hybride promoties vanuit het Academiegebouw zo snel mogelijk weer gestart.

Blok 4 (start 26 april)
  • Voor blok 4 roosteren we 35 procent van ons onderwijs op locatie. Dat kan veilig in een 1,5 meter setting.
  • In tegenstelling tot het afgelopen najaar ligt de prioriteit minder sterk op eerstejaars. Streven is dat zoveel mogelijk studenten gemiddeld één dag per week op de campus kunnen komen voor colleges, tutoraat of andere studiegerelateerde activiteiten.
  • We volgen de ontwikkelingen en de pilots met sneltesten op de voet en bekijken welke mogelijkheden dat ons biedt. Op dit moment geven pilots met sneltesten ons nog geen extra ruimte.
  • Als de overheid het toestaat, krijgen ook medewerkers die niet direct voor onderwijs of onderzoek op de campus hoeven te zijn de gelegenheid weer periodiek op kantoor te werken.
Academisch jaar 2021-2022
  • Het uitgangspunt is dat we in studiejaar 2021-2022 het onderwijs op de campus aanbieden, zonder de beperkingen van een 1,5 meter setting.
  • We maken vooralsnog uit voorzorg een uitzondering voor grote hoorcolleges en evenementen (meer dan honderd personen). Die plannen we niet op de campus, maar alleen online.
  • Opgedane ervaringen en nieuwe inzichten rondom onderwijs op afstand en thuiswerken nemen we mee in de voorbereiding en roostering voor het nieuwe collegejaar.
Mogelijkheden voor ontmoeting
Op dit moment zitten we nog steeds grotendeels thuis. We realiseren ons dat de behoefte om samen te komen groter is dan ooit. Daarom willen we studenten en medewerkers via deze weg aanmoedigen om buiten je eigen huis of kamer te treden, letterlijk en virtueel, voor coronaproof ontmoetingen en ontspanning. Dus: ga wandelen, neem een creatieve pauze of eet online samen met medestudenten of collega’s. Voor medewerkers kan dit ook in afdelingsverband worden gefaciliteerd. Studenten ontvangen uiterlijk begin volgende week een mail met nieuwe activiteiten die binnen de huidige maatregelen mogelijk zijn.
 
Wil je op de hoogte blijven van onder andere wellbeing-activiteiten? Volg dan het Instagramaccount @utrechtuniversity. Verder willen we iedereen vragen om nog even vol te houden en vooral af en toe een collega of (mede)student te bellen om te horen hoe het gaat.

Samen halen we de eindstreep.

Met vriendelijke groeten,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus

Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring