Nieuw/new: update coronavirus Lees online
Universiteit Utrecht
English version
Beste collega’s,

We zijn de afgelopen dagen hard aan het werk geweest om de gevolgen van de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus voor jullie in kaart te brengen. Vanmiddag 15 maart heeft het kabinet boven op de maatregelen van afgelopen donderdag besloten om scholen en kinderopvang vanaf maandag 16 maart te sluiten.

Het besluit om alle scholen te sluiten heeft enorme impact op de gezinssituatie van medewerkers met schoolgaande kinderen en gevolgen voor de beschikbaarheid van veel collega’s. Wij stellen ons flexibel op en doen tegelijk een beroep op de flexibiliteit van alle collega’s: alleen samen kunnen we er zorg voor dragen dat onze universiteit haar kerntaken zo goed mogelijk kan blijven uitoefenen.

Algemeen
Het belangrijkste is dat wij de gezondheid en veiligheid van studenten en collega’s voorop stellen. Dat betekent dat we ervan uitgaan dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het kabinet en het RIVM: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.

Werk thuis, borg kritische processen
In lijn met het advies van het kabinet vragen wij onze medewerkers die vanaf huis kunnen werken om dit in overleg met hun leidinggevende te doen. Bespreek indien nodig met je leidinggevende waar je focus ligt voor de komende periode.

Er is een website met diverse handleidingen voor werken of studeren op afstand. Er is een aantal aandachtspunten dat hierbij van belang is:
  • Heb je kinderen op de basisschool of jonger die thuis moeten blijven? Dan vragen we je om waar mogelijk met je partner of met andere opvang af te stemmen op welke momenten je (vanuit huis) kunt werken en om contact te houden met je leidinggevende.
  • Er zijn functies die vitaal zijn om de faciliteiten en kritische processen van de UU te bewaken. Deze kritische processen laten zich niet eenvoudig afschalen, laat staan staken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dier-gerelateerde zorgmedewerkers, laboratoriumwerkzaamheden, werkzaamheden binnen het facilitaire domein, etc. Leidinggevenden geven aan welke werkzaamheden door moeten gaan en welke gestaakt of afgeschaald kunnen worden. Ook zijn er vitale functies om het onderwijs op afstand en alternatieve werkvormen mogelijk te maken. Als je een dergelijke functie vervult, overleg met je leidinggevende hoe je de komende weken je werkzaamheden (al dan niet thuis) inricht.
  • Ook bij hoorcolleges op afstand is het uitgangspunt om eventuele opnamen zoveel mogelijk vanuit huis te maken. Raadpleeg hiervoor de website met handleidingen.
  • Is er géén reden om vanuit bedrijfskritische processen naar het werk te komen, kom dan niet, ook als je niet thuis kunt werken. Moet je toch nog iets ophalen van het werk, doe dat alleen in overleg met je leidinggevende.

Kantines dicht
In lijn met het kabinetsbesluit zijn vanaf maandag 16 maart alle kantines in de universitaire gebouwen gesloten.

Medewerkers in het buitenland
In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat in hoog tempo landen hun grenzen aan het sluiten zijn, vragen wij medewerkers die tijdelijk in het buitenland verblijven met klem om te overwegen naar Nederland terug te keren. Daarbij moet je mogelijke (toekomstige) reisbeperkingen en/of de gezondheidszorg in het land waar je nu verblijft in ogenschouw nemen en overleg indien nodig met je leidinggevende. Eventuele extra reiskosten kunnen vergoed worden. Ben je een internationale medewerker en verblijf je op dit moment in je land van herkomst, dan laten we de keuze aan jou. Neem wel contact op met je leidinggevende hierover.

Volg de laatste ontwikkelingen op uu.nl
De ontwikkelingen gaan razendsnel. We doen er alles aan om jullie zo goed mogelijk te informeren. Een update over allerlei praktische zaken zoals verschillende HR zaken, informatie voor leidinggevenden en ongetwijfeld nog meer volgt morgen. Op de UU website vind je steeds de laatste stand van zaken.

Rest ons om je in deze bijzondere periode bovenal een goede gezondheid voor jou en je dierbaren toe te wensen.

Namens het College van Bestuur,


Anton Pijpers - Voorzitter
Henk Kummeling - Rector Magnificus

Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...