Coronavirus update 2 October Read online
Universiteit Utrecht
English version
Beste studenten en collega’s,
 
Dit is de coronavirus-update van 2 oktober 2020.
 
We sturen deze update omdat het kabinet heeft besloten te adviseren om mondkapjes te dragen in de publieke binnenruimten. In afstemming met de Hogeschool Utrecht hebben wij besloten ook tot extra maatregelen over te gaan.
 
Mondkapje uitgangspunt waar 1.5 meter moeilijk te handhaven is
We vertrouwen onverkort op de gecontroleerde omgeving die binnen de UU-gebouwen met inzet van velen is gecreëerd en gehandhaafd. De anderhalve meter afstand, goede ventilatie en gepast gedrag zijn daarbij de belangrijkste instrumenten. Het dragen van mondkapjes kan verder bijdragen aan de veiligheid, mits ze correct worden gebruikt.
 
Daarom hanteren we met ingang van heden, op plekken waar anderhalve meter afstand moeilijk te bewaren is, het dragen van een mondkapje als uitgangspunt. Denk hierbij aan situaties die ontstaan bij het binnengaan en verlaten van lokalen, bij opstoppingen in gangen, in kantines en in wachtrijen.
 
Binnen de gebouwen van de UU waar anderhalve meter afstand houden goed na te leven is, hoef je geen mondkapje te dragen. Denk hierbij aan onderwijsruimten, collegezalen, studieplekken of kantoorruimten die volgens de veiligheidsprotocollen zijn ingericht; minimaal anderhalve meter afstand tussen zitplaatsen, adequate ventilatie, en waar geen mechanische ventilatie is: ramen open! Als je op de plaats van bestemming zit, kun je het mondkapje afzetten. Natuurlijk staat het iedereen vrij om ook in die ruimtes een mondkapje te dragen. Heb er begrip voor als iemand daarvoor kiest.
 
Anderhalve meter afstand blijft van kracht
Het advies om mondkapjes te dragen betekent NIET dat we geen anderhalve meter afstand meer in acht hoeven te nemen. Kom je naar de campus? Doe vooraf de coronacheck. Blijf thuis als de check dat aangeeft. Zorg er op de campus alsjeblieft voor dat je de veiligheidsrichtlijnen aanhoudt: houd anderhalve meter afstand, was je handen regelmatig en volg de instructies.
 
Maximaal benutten studieplekken
Nu de tentamenperiode eraan komt, wordt de vraag naar studieplekken groter. In de universiteitsbibliotheken zijn 300 plaatsen beschikbaar. We maken plekken als een student niet komt opdagen na dertig minuten weer beschikbaar in het reserveringssysteem. Daarnaast zijn er 700 studieplekken in de andere universiteitsgebouwen. Om extra reisbewegingen te voorkomen, vragen we je om niet speciaal voor deze studieplekken naar de universiteit te komen, maar deze te gebruiken voor, na of tussen colleges.
 
Kwetsbare gezondheid?
We merken dat het besluit dat ingeroosterd onderwijs op locatie doorgaat, vragen oproept bij sommige medewerkers en studenten met een kwetsbare gezondheid. Het besluit is niet bedoeld als verplichting voor studenten en docenten om naar de universiteit te komen voor onderwijs. We melden daarom nog eens dat het medewerkers en studenten die vanwege hun gezondheidssituatie niet naar de campus willen komen, vrij staat om het onderwijs online aan te bieden dan wel te volgen. Ben je student? Neem dan contact op met je studieadviseur om op maat te kijken hoe jij je vakken kunt volgen. Ben je docent? Neem dan contact op met je leidinggevende om te zien hoe je je werk op afstand kunt doen. Meer informatie staat hier.

Met vriendelijke groeten,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
Contact
coronavirus@uu.nl
www.uu.nl/coronavirus

Privacyverklaring
...